1
Nis
2017
3

TERBİYE SANATI

Sanat dedim çünkü beceri ve gerçek bir tecrübenin neticesi… Hayatın her sahnesinde muhatap olduğumuz ve geleceğimizin mimarı olan bu sanata ne kadar da ihtiyacımız var. Bir sanatkar, mesela bir heykeltıraş sanatı için yıllarca eğitim alır, ciddi bir gayret ve mesai harcar. Sonuç ise cansız ve ruhsuz bir heykeldir. Sanatkar eserine başlamadan önce bir şablon kurar ve sanatını icraya başlar. İlk adımı atarken onuncu adım aklında, son kare ise kafasında mıh gibi sağlam durur. Adımlarını ona göre atar; hayal, sistematik çalışma, gayret ve tecrübenin hülasası olan sanatını icra eder. ilk adım son adımın mukaddimesidir, her adımda her bir hamlede son karenin gölgesini işler.

Peki taşın terbiyesi bu kadar hassasiyete muhtaç ise biz insanların terbiyesi nasıl mümkün olur? İşlenen taşa mukabil insanda işlenmesi gereken vicdan mekanizması, ruh, hayal, sır, akıl, idrak terazisi dururken toplum olarak ya da fert olarak bunun ne kadar farkındayız? Bu cevherlerden haberi olan ve işleyebilecek bir terbiye sistemimiz var mı? Yani insan yetiştiren sanatkarlarımız nerede? Sizce bu yıllanmış heykeltıraşa mukabil birkaç yıl formasyon alan pedagoglar yeterli mi? Mümkün olsaydı, eğitimin sistemleşmesine rağmen dünya makro düzeyde ekonomik, siyasal ve askeri buhranlara maruz kalmazdı.

Evet soruyorum çünkü sormak ilmin hocası ve tahkik mesleğinin kardeşidir. Neslimizi terbiye ederken manevi değerlere ne kadar ehemmiyet veriyoruz; fazilet, erdem, diğergamlık gibi değerler günümüz eğitim sisteminde hayat bilgisi eğitimi ile mümkün mü? Sözüm odur ki; biz herşeyden önce düşünmeye, sormaya muhtacız ve bunu sağlayan dinamiklere ihtiyacımız var. Kendi neslini imar edemeyen milletlerin diğer milletlere parya olmaktan başka bir istikbali olabilir mi? On beş Temmuz darbe girişimi bunun en acı tecrübesi olmadı mı? Biz; dünyanın mimarı olan ve sadece maddi değerler ile donanımlı değil, bu maddi donanımı manevi değerlerle anlamlandıran ve işler hale getiren bir nesil yetiştirmenin çilesine düşmeliyiz. Zira gelecek, seküler hale gelen ve globalleşen dünyada huzuru temin eden nesilllerin yani dünyanın medeniyet krizini çözen ve kalemini kılıç gibi kullanan milletlerin ve o milletlerin nesillerine ait olacaktır

 

Yorum bırakın