8
Eki
2018
3

STRESİN HAYATIMIZDAKİ KIYMETİ

Günümüz hayatında hemen herkesin muhatap olduğu ve şikayet ettiği stres istenilen neticeyi alamama korkusu ve bir cihette kararsızlık durumunda hissetiğimiz duygu.

Genel olarak kötü düşünülen ve kaçınmaya çalıştığımız stresin temel sebebi nedir? Evet! Sorumuzun cevabı aslında sorunun içinde saklı. Stresin temel sebeblerinden biri içerisinde bulunduğumuz durumu kötü olarak değerlendirmek değil midir?

Her şeyden önce kainatta cereyan eden olayların sebep ve hikmetini anlamaya çalışmak herhalde problemin esas kaynağını teşkil ediyor. Biz de bu hayatın birer mensubu olarak başımıza gelen olay ve hadiseler hayatın birer parçası değil mi?  Beyazın net görülmesi siyahın varlığı ile mümkünken hayatımıza renk katan basit korku, endişe ve stresi neden kötü tasavvur ediyoruz?

İçerisinde bulunduğumuz kainatı anlamak daha doğrusu anlamlandırmak yolunda basit bir örnek verirsek; soluduğumuz ve en çok ihtiyaç duyduğumuz, biz insanlara hayat kaynağı olan hava. İçerisinde mikro ve makro düzeyde radyo, ses, internet, telefon, wifi, televizyon ve pek çok elektronik dalgaları bünyesinde barındırıyor. Biz ise elimizdeki imkanlar ve aletler ile bu dalgalara bağlanıyoruz. Basit bir radyo ile radyo dalgalarına bağlanarak iletişime geçiyoruz ve hatta farklı frekanslara bağlanarak değiştirebiliyoruz.

Aynı mekan aynı zaman fakat farklı hayatlar ve algılar.

Hayat ise bunun komplike ve soyut bir örneği. Hayata bakışımız niyetimiz ve eğilimlerimize göre bir frekans yakalıyor ve buna bağlı olarak hayatımızı devam ettiriyoruz. Demek istediğim önemli olan bizim yöneldiğimiz alan ve tercihimiz.

Stresten uzak olmaya çalışmak ise çözüm için yeterli değil aksine strese sebep olmaktadır.  Çünkü mutluluk, üzüntü, stres ve pek çok hislerimiz, kalp ruh ve düşünce dünyamızdaki birer uyanış ve neticedir. Örneğimizden yola çıkacak olursak farklı frekansların ortaya koyduğu görüntü ve seslerden ibaret. İçerisinde bulunduğumuz ruh halini değiştirmek aslında bir radyo kanalını değiştirmek kadar kolay. Şimdi kendimize sormalıyız biz hayatın hangi frekansına bağlanmalıyız ve hangi frekansında yaşıyoruz. Karar bizde, pozitif ya da negatif. Hangi frekansın ruh dünyasına bağlıyız?

Aynı zamanda stres insandaki ciddi bir enerjiyi ifade ediyor. Günümüz teknolojisi ile farklı enerjilerin dönüşümü mümkünken stres veya negatif hislerimiz; gayret, azim, mutluluk gibi hislere dönmesi neden mümkün olmasın?

Yorum bırakın